نمایش یک نتیجه

 • واکسن زنده آویواک برونشیت + نیوکاسل

  واکسن زنده آویواک برونشیت + نیوکاسل

  AVIVAC IB+ND Live, Dry

  ترکیب واکسن

  واکسن زنده لیوفیلیزه حاوی ویروس تخفیف حدت یافته برونشیت سویه H-120 به همراه نیوکاسل سویه لاسوتا

  حیوان هدف

  طیور بومی و گله های صنعتی

  موارد مصرف

  این واکسن برای ایمن‌سازی فعال علیه بیماری برونشیت و نیوکاسل در مرغان بومی و گله‌های صنعتی طیور تهیه شده است.

ENG