جدیدترین محصولات ما

 • واکسن غیرفعال شده آویواک سه گانه

  واکسن غیرفعال شده آویواک سه گانه

  AVIVAC-IB+ND+IBD

  ترکیب واکسن

  هر دز واکسن شامل:

  ویروس­های غیر فعال نیوکاسل + برونشیت عفونی + گامبورو می­‌باشد.

  حیوان هدف

  مرغ مادر گوشتی و تخمگذار

  موارد مصرف

  واکسن سه­گانه AVIVAC-IB+ND+IBD برای واکسیناسیون گله های مادر گوشتی و تخمگذار علیه بیماری­های نیوکاسل، برونشیت، گامبورو مصرف می­‌شود.

 • واکسن غیرفعال شده آویواک چهارگانه

  واکسن غیرفعال شده آویواک چهارگانه

  AVIVAC-IB+ND+IBD+EDS-76

  ترکیب واکسن

  هر دز واکسن شامل:

  ویروس­های غیر فعال نیوکاسل + برونشیت عفونی + گامبرو + سندرم کاهش تولید تخم مرغ می­باشد.

  حیوان هدف

  مرغ مادر گوشتی و تخمگذار

  موارد مصرف

  واکسن چهارگانه AVIVAC-IB+ND+IBD+EDS-76 برای واکسیناسیون گله های مادر گوشتی و تخمگذار علیه بیماری­های نیوکاسل، برونشیت، گامبرو و سندرم کاهش تخم مرغ مصرف می­شود.

 • واکسن غیرفعال شده آویواک سه گانه

  واکسن غیرفعال شده آویواک سه گانه

  AVIVAC-IB+ND+EDS-76

  ترکیب واکسن

  هر دز واکسن شامل:

  ویروس­های غیر فعال نیوکاسل + برونشیت عفونی + سندرم کاهش تولید تخم مرغ می­باشد.

  حیوان هدف

  مرغ مادر گوشتی و تخمگذار

  موارد مصرف

  واکسن سه­گانه AVIVAC-IB+ND+EDS-76 برای واکسیناسیون گله های مادر گوشتی و تخمگذار علیه بیماری­های نیوکاسل، برونشیت و سندرم کاهش تخم مرغ مصرف می­‌شود.

 • واکسن روغنی نیوکاسل

  واکسن روغنی نیوکاسل

  AVIVAC-ND-START

  ترکیب واکسن

  واکسن کشته و روغنی نیوکاسل سویه لاسوتا

   حیوان هدف

  کلیه های مادر و طیور صنعتی

   موارد مصرف

  واکسن آویواک نیوکاسل استارت برای واکسیناسیون طیور علیه بیماری نیوکاسل مصرف می­‌شود.

 • واکسن زنده آویواک برونشیت + نیوکاسل

  واکسن زنده آویواک برونشیت + نیوکاسل

  AVIVAC IB+ND Live, Dry

  ترکیب واکسن

  واکسن زنده لیوفیلیزه حاوی ویروس تخفیف حدت یافته برونشیت سویه H-120 به همراه نیوکاسل سویه لاسوتا

  حیوان هدف

  طیور بومی و گله های صنعتی

  موارد مصرف

  این واکسن برای ایمن‌سازی فعال علیه بیماری برونشیت و نیوکاسل در مرغان بومی و گله‌های صنعتی طیور تهیه شده است.

 • واکسن زنده آویواک گامبورو سویه وینترفیلد 2512

  واکسن زنده آویواک گامبورو سویه وینترفیلد ۲۵۱۲

  AVIVAC-IBD Winterfield 2512 Live, Dry

  ترکیب واکسن

  واکسن زنده لیوفیلیزه حاوی ویروس تخفیف حدت یافته گامبورو سویه وینترفیلد 2512

  حیوان هدف

  طیور بومی و گله های صنعتی

  موارد مصرف

  این واکسن برای ایمن‌سازی فعال علیه بیماری گامبورو در مرغان بومی و گله‌های صنعتی طیور تهیه شده‌است.

 • واکسن زنده آویواک برونشیت A/91

  واکسن زنده آویواک برونشیت A/91

  AVIVAC-IB A/91 Live, Dry

  ترکیب واکسن

  واکسن زنده لئوفیلیزه برونشیت سویه A/91 سروتیپ B/793

  حیوان هدف

  مرغان بومی و گله های صنعتی

  موارد مصرف

  واکسن آویواک برونشیت سویه A/91 برای واکسیناسیون مرغان بومی و گله های صنعتی علیه بیماری برونشیت مصرف می­‌شود.

 • واکسن زنده آویواک برونشیت H-120

  واکسن زنده آویواک برونشیت H-120

  AVIVAC-IB H-120 Live, Dry

  ترکیب واکسن

  واکسن زنده لئوفیلیزه برونشیت سویه H-120 (سروتیپ ماساچوست)

  حیوان هدف

  مرغان بومی و گله های صنعتی

  موارد مصرف

  واکسن آویواک برونشیت سویه H-120 (ماساچوست) برای واکسیناسیون مرغان بومی و گله های صنعتی علیه بیماری برونشیت مصرف می­‌شود.

ENG