نمایش دادن همه 6 نتیجه

 • واکسن زنده آویواک برونشیت + نیوکاسل

  واکسن زنده آویواک برونشیت + نیوکاسل

  AVIVAC IB+ND Live, Dry

  ترکیب واکسن

  واکسن زنده لیوفیلیزه حاوی ویروس تخفیف حدت یافته برونشیت سویه H-120 به همراه نیوکاسل سویه لاسوتا

  حیوان هدف

  طیور بومی و گله های صنعتی

  موارد مصرف

  این واکسن برای ایمن‌سازی فعال علیه بیماری برونشیت و نیوکاسل در مرغان بومی و گله‌های صنعتی طیور تهیه شده است.

 • واکسن زنده آویواک برونشیت A/91

  واکسن زنده آویواک برونشیت A/91

  AVIVAC-IB A/91 Live, Dry

  ترکیب واکسن

  واکسن زنده لئوفیلیزه برونشیت سویه A/91 سروتیپ B/793

  حیوان هدف

  مرغان بومی و گله های صنعتی

  موارد مصرف

  واکسن آویواک برونشیت سویه A/91 برای واکسیناسیون مرغان بومی و گله های صنعتی علیه بیماری برونشیت مصرف می­‌شود.

 • واکسن زنده آویواک برونشیت H-120

  واکسن زنده آویواک برونشیت H-120

  AVIVAC-IB H-120 Live, Dry

  ترکیب واکسن

  واکسن زنده لئوفیلیزه برونشیت سویه H-120 (سروتیپ ماساچوست)

  حیوان هدف

  مرغان بومی و گله های صنعتی

  موارد مصرف

  واکسن آویواک برونشیت سویه H-120 (ماساچوست) برای واکسیناسیون مرغان بومی و گله های صنعتی علیه بیماری برونشیت مصرف می­‌شود.

 • واکسن زنده آویواک رئو 1133 همراه با حلالواکسن زنده آویواک رئو 1133 همراه با حلال

  واکسن زنده آویواک رئو ۱۱۳۳ همراه با حلال

  AVIVAC-REO 1133 Live, Dry with Diluent

  ترکیب واکسن

  واکسن زنده لیوفیلیزه رئو سویه 1133

  حیوان هدف

  طیور (گله های مادر)

  موارد مصرف

  واکسن آویواک رئو 1133 برای واکسیناسیون گله‌های مادر علیه بیماری آرتریت ویروسی مصرف می­شود.

 • واکسن زنده آویواک گامبورو سویه وینترفیلد 2512

  واکسن زنده آویواک گامبورو سویه وینترفیلد ۲۵۱۲

  AVIVAC-IBD Winterfield 2512 Live, Dry

  ترکیب واکسن

  واکسن زنده لیوفیلیزه حاوی ویروس تخفیف حدت یافته گامبورو سویه وینترفیلد 2512

  حیوان هدف

  طیور بومی و گله های صنعتی

  موارد مصرف

  این واکسن برای ایمن‌سازی فعال علیه بیماری گامبورو در مرغان بومی و گله‌های صنعتی طیور تهیه شده‌است.

 • واکسن زنده آویواک نیوکاسل سویه لاسوتا

  واکسن زنده آویواک نیوکاسل سویه لاسوتا

  AVIVAC-ND-Lasota Live, Dry

  ترکیب واکسن

  واکسن زنده لیوفیلیزه حاوی ویروس تخفیف حدت یافته نیوکاسل سویه لاسوتا

  حیوان هدف

  طیور بومی و گله های صنعتی

  موارد مصرف

  این واکسن برای ایمن‌سازی فعال علیه بیماری نیوکاسل در مرغان بومی و گله‌های صنعتی طیور تهیه شده‌است.

ENG